Birlikte, geleceğe...

Ekogemlik Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası süreli yayınıdır.

Dergi 3 ayda bir yayınlanıp, dağıtımı GTSO tarafından yapılmaktadır. Dergimiz odamız ile üyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarla aramızda köprü vazifesi görecektir. İlçemizin ekonomik potansiyelini, istatistiksel verilerini, sosyo kültürel yapısını, önemli değerlerini yansıtacaktır.